IZAZOV PROMJENE ( RAD SA MASKAMA )

Sposobnost  da se mijenjate ključ je uspjeha u poslu. Međutim, nisu organizacije  one koje se  mijenjaju već su to ljudi. Promjena se zbiva na emotivnoj razini i ako ne znate kako promijeniti sebe nećete biti u stanju početi mijenjati niti druge.

Tijekom ovog posebno pripremljenog seminara koristit ćemo magični medij maski da biste razotkrili svoje individualne potencijale u preuzimanju različitih uloga, funkcija, stavova i kvaliteta; one koje odabiremo i one koje su nam nametnute

Ovaj seminar nudi priliku da vježbate izbor & rizik u jednom sigurnom okruženju. Svaka maska sadrži kvalitetu i mudrost koje možemo prihvatiti da nam pomognu kako bismo:

  • Podržali transparentnost i osvjetlili različite aspekte u tom procesu promjene.
  • Shvatili naš vlastiti odgovor na promjene isto kao i utjecaj koje one imaju na našu okolinu.
  • Stvorili odmak da bismo ostvarili uvid u odnosu na postojeću i buduće situacije i tako manifestirali viziju mogućnosti.
  • Dali svoj glas svojim zamišljenim ulogama ili pozicijama i pomogli integrirati razna mišljenja koja svako od nas ima a koja se tiču teških odluka ili izbora.

Na kraju ovog dvodnevnog seminara, sudionici će bolje razumijeti misli i osjećaje koji pomažu u promjenama i one misli i osjećaje koji stoje na putu promjenama.

Voditeljica radionice:

Grainne Delaney : predavač, diplomirala je Psihologiju i Dramske umjetnosti te je kvalificirani psihoterapeut (MSF.MABPhys). Njena iskustva kroz praksu i predavanja uključuju od razvoja posebnih programa suočavanja sa strahom i stresom, radionica za djecu, podučavanja specijalista u na HR funkcijama (ljudski potencijali). Kao praktičar psihoterapeut ona je posebno zainteresirana za istraživanje veza između uma i tijela. Kao glumica ona piše i priprema posebno pripremljene scenarije namijenjene razumijevanju uloga koje igramo.